بهمن 92

آرام باش

حوصله کن

آب های زودگذر هیچ فصلی را نخواهند دید

از ریگهای ته جویبار شنیده ام،

مهم نیست که مرا

از ملاقات ماه و گفتگوی باران بازداشته اند

من برای رسیدن به آرامش

تنها به تکرار اسم تو بسنده خواهم کرد.

>سید علی صالحی<

 

/ 0 نظر / 34 بازدید