متن جالب

چناچنه به طور رومزره به زبان فارسی صبحت می کیند، با کمی تلاش خاوهید تواسنت این نوتشه را بخاونید:

در داشنگاه کبمریج انگلتسان تقحیقی روی روش خوادنه شدن کملات در مغز اجنام شده است که مخشص می کند که مغز انسان تهنا حروف اتبدا و اتنها ی کلمات را پدرازش کرده و کمله را می خاوند .به هیمن دلیل است که با وجود به هم ریتخگی این نوتشه شما تواسنتید آن را بخاونید

/ 2 نظر / 17 بازدید
bita

salam khobi mer30 webloge jalebi dari movafagh bashi khoshhal misham be man sar bezani montazere hozoret hastam [گل]

مهسا باران

kheili bahal bod eyval. vebloge ghashangi dari.movafagh bashi