مرد سالاری یعنی این...

آخی..الهی....

مهم ترین کار خانما بعد از تصادف...

ماشالا....چه قدرتی...

چه عاشق.....

اینم از کلاس اخلاق حاج آقا....

ایول بابا....

 

کلاس درس مدرن.....

اینم از آقای خاتمی...