بهمن 92 :: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٢
سرآغاز :: جمعه ٢۳ آذر ۱٤۸٧
جمعه ٢۳ آذر ۱٤۸٧ :: جمعه ٢۳ آذر ۱٤۸٧
پدر مومن من...مادر مقس من... :: یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۸
بچه که بودیم... :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸
خدا :: سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳۸۸
عشق :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
مادر :: یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸
عشق :: شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۸
نوروز :: پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٧
نوشته زیبا :: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٧
نوشته زیبا :: پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٧
یوزارسیف :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧
خدا را شکر :: جمعه ٢ اسفند ۱۳۸٧
درد دل :: یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧
شیطان :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧
انواع انسانها :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧
متن جالب :: یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧
متن جالب یک خط در میان :: پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧
خدای من(درد دل با خدا) :: دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧
دلم گرفته است :: یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧
دوستان :: دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧
طنز سیاسی :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٧
متن شاعرانه :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٧